Kategorier
Gravstenar

Gravstenar i Stockholm – minnesmärken för döda

Att hedra och minnas en avliden kan göras genom att resa gravstenar i Stockholm. En gravsten kan göras till ett personligt minnesmärke med symboler och gravyr.

För många människor är kyrkogården en plats för kontemplation och eftertanke. Vi kan vandra på en kyrkogård med vackra och intressanta gravstenar utan att vi tänker besöka en specifik gravplats. Några kyrkogårdar i världen är närmast blivit kultplatser och turistmål, där kända personer fått sin sista vila. Sådana gravplatser kan vara överfulla av blommor.

Gravstenar och dess inskriptioner förändras över tiden. På äldre kyrkogårdar kan finnas monumentala gravstenar som närmast påminner om ett mausoleum. Personer som en gång i tiden ansågs betydelsefulla kan ligga på sådana platser. Det var också vanligt med stora familjegravar där flera generationers avlidna kunde ligga. Idag önskar sig många vilja bli begravda på ett mer diskret sätt, exempelvis genom att man sprider askan efter kremering på en minneslund.

Gravstenar i Stockholm med gravyr och symbol

Historiskt har gravstenar i de flesta fall haft ett kristet kors som bärande symbol. I det allt mer sekulariserade samhället pryds gravstenar i Stockholm och andra ställen gärna med andra symboler. Det kan handla om bilar och motorcyklar till katter och hundar. På något sätt vill vi tydligen komma ihåg nära och kära och koppla minnet av dem till deras specifika intresse. Ingen fel i det! Vi kan sörja en människa på så många olika sätt.

Vårt land är idag ett mångkulturellt samhälle. Men på många platser håller vi isär kyrkogårdarna eller gravplatserna beroende på religion. Vi kan ha en ceremonihall för icke kristna. Gravplatser och gravstenar ser olika ut beroende på vilken religion som en avliden tillhör. Och naturligtvis kan en ateist som fått en borgerlig begravning ha en gravsten. En gravsten med en symbol eller en dikt är ju i första hand ett minnesmärke över den avlidne.