Kategorier
Begravningsbyrå

Begravningsbyrå på Södermalm – hjälp vid sorg

Oavsett om ett dödsfall kommer plötsligt eller efter en lång tids sjukdom, kan ett dödsbud bli överväldigande. En begravningsbyrå på Södermalm stödjer.

Att förlora en familjemedlem eller en god vän kan upplevas som dramatiskt och nästan overkligt. I en sådan situation kan människor agera helt olika. Några blir helt panikslagna och handlingsförlamade av sorgen. Andra åter blir helt fokuserade vid allt det praktiska och med att arrangera inför begravning, minnesceremoni och gravsättning.

Oavsett hur man reagerar vid ett dödsbud, är det nödvändigt att kontakta en begravningsbyrå. Direkt efter att en rättsläkare har gjort sitt och dödsattesten är upprättad kan en begravningsbyrå börja sitt arbete. Den avlidna personen tas om hand på ett värdigt sätt och en likbil transporterar den tillfälliga kistan till ett bårhus. Begravningsbyrån ser också till att de närmast sörjande får det stöd de behöver i en akut och pressad situation.

Begravningsbyrå på Södermalm och planering

Planeringen efter ett dödsfall följer sina givna steg. Första steget är att avgöra om den döde ska begravas i en kyrka eller vid en borgerlig begravning. Finns det ett testamente eller något dokument som visar hur den avlidne vill ha sin sista vila, exempelvis jordbegravning eller kremering? Och ska askan efter en kremering läggas i en urna och sänkas ner vid en gravplats eller ska askan spridas på ett annat sätt?

En auktoriserad begravningsbyrå på Södermalm hjälper till med de flesta frågorna kring en begravning. En präst eller en officiant ska kontaktas. Tidpunkt och plats för begravningen ska fastställas. För de flesta anhöriga är det viktigt att en dödsannons publiceras antingen före eller efter begravningen. Val av kransar och blomsterarrangemang kring kistan sker oftast i samarbete med begravningsbyrån liksom val av musik vid ceremonin. Begravningsbyrån hjälper också till med att arrangera en eventuell minnesstund. Och byrån sammanställer allt i samband med begravningen i en minnesbok.

Kategorier
Gravstenar

Gravstenar i Stockholm – minnesmärken för döda

Att hedra och minnas en avliden kan göras genom att resa gravstenar i Stockholm. En gravsten kan göras till ett personligt minnesmärke med symboler och gravyr.

För många människor är kyrkogården en plats för kontemplation och eftertanke. Vi kan vandra på en kyrkogård med vackra och intressanta gravstenar utan att vi tänker besöka en specifik gravplats. Några kyrkogårdar i världen är närmast blivit kultplatser och turistmål, där kända personer fått sin sista vila. Sådana gravplatser kan vara överfulla av blommor.

Gravstenar och dess inskriptioner förändras över tiden. På äldre kyrkogårdar kan finnas monumentala gravstenar som närmast påminner om ett mausoleum. Personer som en gång i tiden ansågs betydelsefulla kan ligga på sådana platser. Det var också vanligt med stora familjegravar där flera generationers avlidna kunde ligga. Idag önskar sig många vilja bli begravda på ett mer diskret sätt, exempelvis genom att man sprider askan efter kremering på en minneslund.

Gravstenar i Stockholm med gravyr och symbol

Historiskt har gravstenar i de flesta fall haft ett kristet kors som bärande symbol. I det allt mer sekulariserade samhället pryds gravstenar i Stockholm och andra ställen gärna med andra symboler. Det kan handla om bilar och motorcyklar till katter och hundar. På något sätt vill vi tydligen komma ihåg nära och kära och koppla minnet av dem till deras specifika intresse. Ingen fel i det! Vi kan sörja en människa på så många olika sätt.

Vårt land är idag ett mångkulturellt samhälle. Men på många platser håller vi isär kyrkogårdarna eller gravplatserna beroende på religion. Vi kan ha en ceremonihall för icke kristna. Gravplatser och gravstenar ser olika ut beroende på vilken religion som en avliden tillhör. Och naturligtvis kan en ateist som fått en borgerlig begravning ha en gravsten. En gravsten med en symbol eller en dikt är ju i första hand ett minnesmärke över den avlidne.