Kategorier
Begravningsbyrå

Begravningsbyrå på Södermalm – hjälp vid sorg

Oavsett om ett dödsfall kommer plötsligt eller efter en lång tids sjukdom, kan ett dödsbud bli överväldigande. En begravningsbyrå på Södermalm stödjer.

Att förlora en familjemedlem eller en god vän kan upplevas som dramatiskt och nästan overkligt. I en sådan situation kan människor agera helt olika. Några blir helt panikslagna och handlingsförlamade av sorgen. Andra åter blir helt fokuserade vid allt det praktiska och med att arrangera inför begravning, minnesceremoni och gravsättning.

Oavsett hur man reagerar vid ett dödsbud, är det nödvändigt att kontakta en begravningsbyrå. Direkt efter att en rättsläkare har gjort sitt och dödsattesten är upprättad kan en begravningsbyrå börja sitt arbete. Den avlidna personen tas om hand på ett värdigt sätt och en likbil transporterar den tillfälliga kistan till ett bårhus. Begravningsbyrån ser också till att de närmast sörjande får det stöd de behöver i en akut och pressad situation.

Begravningsbyrå på Södermalm och planering

Planeringen efter ett dödsfall följer sina givna steg. Första steget är att avgöra om den döde ska begravas i en kyrka eller vid en borgerlig begravning. Finns det ett testamente eller något dokument som visar hur den avlidne vill ha sin sista vila, exempelvis jordbegravning eller kremering? Och ska askan efter en kremering läggas i en urna och sänkas ner vid en gravplats eller ska askan spridas på ett annat sätt?

En auktoriserad begravningsbyrå på Södermalm hjälper till med de flesta frågorna kring en begravning. En präst eller en officiant ska kontaktas. Tidpunkt och plats för begravningen ska fastställas. För de flesta anhöriga är det viktigt att en dödsannons publiceras antingen före eller efter begravningen. Val av kransar och blomsterarrangemang kring kistan sker oftast i samarbete med begravningsbyrån liksom val av musik vid ceremonin. Begravningsbyrån hjälper också till med att arrangera en eventuell minnesstund. Och byrån sammanställer allt i samband med begravningen i en minnesbok.